Poteten fremdeles nordmenns favoritt 

Tekst: Gran Handel og Håndverk

Nesten halvparten av den norske befolkningen foretrekker potet til middagen, viser en ny undersøkelse gjort for Potetfestivalen og Maarud. Og poteten gis en viktig rolle også i vårt
fremtidige kosthold, viser undersøkelsen. 

broken image

Undersøkelsen som er gjort av analysebyrået YouGov, på oppdrag for Potetfestivalen og Maarud viser at poteten står sterkt i det norske kostholdet. På spørsmål om hva de foretrekker som tilbehør til middag svarer hele 46 prosent at de foretrekker poteter, som er mer enn dobbelt så mange som
det nest mest populære alternativet, salat. Undersøkelsen viser imidlertid også at forkjærligheten for poteter er størst i de eldste aldersgruppene.

─ Det er ingen tvil om at poteten betyr mye for nordmenn.Og for oss som bor i et distrikt hvor poteten har så sterke tradisjoner betyr dette mye. Og for Potetfestivalen betyr det at vi bygger videre på et svært sterkt fundament, sier styreleder i GHH som arrangerer Potetfestivalen, Stian
Lyberg.

Potetbonden viktig 
Undersøkelsen viser videre at syv av ti nordmenn spiser poteter daglig, og at halvparten av oss velger poteter fordi det er godt. Men noe av det som kanskje er mest interessant er hvor viktig rolle poteten gis i det fremtidige norske kostholdet. To av fem mener det er viktig at vi spiser mer poteter i fremtiden, og 84 prosent sier det er viktig at norske bønder fortsetter å dyrke poteter. I tillegg har norske potetbønder en sterk posisjon knyttet til norsk kosthold og matforsyning. Tre av fire nordmenn mener det.

─ Det er ingen tvil om at vi lever i en tid hvor norsk matsikkerhet og forsyning er viktig for folk. Og som landbruksdistrikt er tilbakemeldingen fra befolkningen en stort klapp på skulderen for det viktige arbeidet bøndene gjør, sier Lyberg.

«Potet» er en hedersbetegnelse
Under Potetfestivalen deles også prisen «Årets potet» ut, som går til en hadelending som har utmerket seg på mer enn ett område. Undersøkelsen kan også bekrefte at det å bli omtalt som potet oppleves som et kompliment. Det er kun 12 prosent av befolkningen som ikke er enige i dette.